top of page

Vážení pozůstalí

Smrt blízkého člověka patří k nejtěžším chvílím v lidském životě.

I přesto jak velký zármutek v těchto dnech prožíváte je potřeba vyřídit některé záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem. Zde jsou informace, jak postupovat při úmrtí.

 

Při úmrtí doma se postupuje

Zavolejte Praktického lékaře nebo Lékařskou službu první pomoci,

popřípadě Zdravotnickou záchrannou službu.

Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého vyplní list o prohlídce zemřelého a poté můžete volat pohřební službu.

Dále je potřeba občanský průkaz, kartička pojištěnce, oblečení pro zesnulého, co uznáte za vhodné nebo co nosil rád, boty se nedávají.

Zesnulého si mohou pozůstalí obléci sami a nebo počkat na pohřební službu, se kterou se domluvíte na místě.

Úmrtí ve zdravotnickém zařízení

Jestliže dojde k úmrtí v nemocnici, tak vás nemocnice kontaktuje sama.

Musíte si vyzvednout osobní věci zesnulého, kde vám dají list o prohlídce zemřelého, některé nemocnice už vám ale občanský průkaz a kartičku pojištěnce nevrátí, buď je pošlou na matriku a nebo předají pohřební službě. Oblečení pro zesnulého si vezměte s sebou do naší kanceláře, kde vyřídíte veškeré náležitosti.

Zajištění pohřbu

Jestliže bude pohřeb v kostele, tak je nutné zajistit pana Faráře, ale s tím, že nejprve dohodnete termín s námi. Kontaktovat nás můžete na uvedená čísla na našich stránkách, kde vám i po telefonu sdělíme informace nutné k vyřízení pohřbu. Rozloučení ve smuteční obřadní síni také vyřídíme u nás.

Obecné informace

Úmrtní list vystavuje matrika, kde bylo úmrtí a má na vystavení 14 až 30 pracovních dní od pohřbu.

Pohřebné:

Sociální dávka ve výši 5 000 Kč náleží osobě, která vypravila pohřeb:

mrtvě narozenému nebo nezaopatřenému dítěti,

nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte

(dítě ve věku do 26 let, které samo nezískává prostředky k vlastní obživě).

Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku

spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, nebo ze smlouvy

o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou

dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení

takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení

spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát-oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

bottom of page